A ještě k večeru..

Ano, den končí večerem, a po naplněném dni je čas na odpočinek. I Hospodin sedmého dne
odpočíval. Podle židovské tradice den začíná po soumraku, takže začal odpočívat po našem již šestý den po setmění. To jest po vyjití první hvězdy. Vracím se na počátek biblické zprávy o stvoření Světa…

Jak zmiňuje První kniha Mojžíšova, neboli Genesis. Šestý den došlo na stvoření člověka, ano vidím, že zvedáš obočí, na Adama a Evu. A „Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo…“ Nikdo dnes netrvá na tom, aby se věřilo, že šlo o skutečných sedm dní, podstatné je, že stvoření, možná vývojem, postupovalo logicky od tmy přes světlo, vesmír, vodu, souš, ryby, ptáky, savce, až ke člověku. A když je hotovo, je čas s uspokojením na dokonané dílo pohlédnout a odpočinout, zamyslet se… bylo to dobré? Kéž může i člověk na konci svých dnů, když „dokončil své dílo“ také říci: Bylo to dobré.

No, a právě teď mi vyskočila před klávesnici kočka, ťukla do ní a už to vidím, nabídla mi „změnit
styl“. Hm, tak na to už je, Síso, trochu pozdě…

Josef Duben
povídka z nové knihy Byl večer a bylo jitro, den pátý
Kniha je k dostání mailem přímo od autora, stačí napsat na: [email protected].
Některé z knih spisovatele jsou ke stažení na webu hoax.cz