Aprílová věštba z letu ptáků: všechno dobře dopadne, ale nepůjde to lehce

Kdo by nechtěl znát budoucnost, vědět, co nás čeká? Já tedy raději moc ne, ale přesto jsem se
pokusil si zavěštit, když jsem pozoroval let ptáků. Nu a po soustředěném pozorování ptactva
nebeského předkládám aktuální nejnovější věštbu vycházející z nejstarších poznatků starých i
mladých Řekův a Římanův, item Egypťanův a Chaldejcův:

Tak tedy ano, v delším horizontu nás čekají úspěchy, protože na konci pozorování všichni ptáci,
když jsem zatleskal, vzlétli ze zahrady vysoko, převysoko, a byli to vrabci, stehlíci, holubi, sýkory,
červenka, hrdličky, kosi i střízlík, a také straka, která vše pozorovala z bezpečného odstupu, tedy
sedíc na vrbě. Nejprve ale ptáci poletovali nahoru a dolů a měnili směr, tudíž lze očekávat
všemožné překážky a někteří přiletovali zleva, což značí potíže a komplikace, ale jelikož to bylo
proti větru, převažovali přiletovavší zprava, z čehož lze usuzovat na to, že nakonec se všechno bude
dařit a půjde hladce. Ale patrně až bude více foukat zprava.

Občas někdo z ptáčků zazpíval, a to znamená, že je třeba být stále na pozoru, zvlášť když se z dálky
ozývá křik straky, to je přece jasné varování. A vidět straku znamená, že se dají očekávat zprávy, a
to dobré i špatné. Tento pták vůbec nemá dobrou pověst, o strace lidské nemluvě. Zdáli se ozvala
kukačka věštící blahobyt. Ale nejspíš jen pro sebe, umí přece tak šikovně využívat své pracovité a
laskavé sousedy. Ale že by to s tím blahobytem platilo obecně, tomu bych zase tak moc nevěřil.

Ptáků na dohled bylo opravdu dost, a z toho lze vyvodit, že konečné rozhodnutí se blíží. Ale jaké a
jak rychle přijde? To přesně z letu ptáků poznat nelze, zřejmě jen ten dobrý konec, že to nakonec,
nakonec dobře dopadne.

Snad se dá ještě napovědět, že kdo spatří ledňáčka, může očekávat čtyřicet dní klidu a pohody, a
ten, kdo na Štědrý den zahlédl střízlíka, může jistojistě počítat se štěstím. Málokomu se podaří
zahlédnout sovu, tudíž moudrosti bude pomálu. Zato jsme všichni viděli, nebo ještě uvidíme vrabce,
a to je radost, vždyť vrabce viděti znamená soucit a empatii. A obého je tak třeba! A to už snad ani
není apríl.

Josef Duben
povídka z nové knihy Byl večer a bylo jitro, den pátý
Kniha je k dostání mailem přímo od autora, stačí napsat na: [email protected].
Některé z knih spisovatele jsou ke stažení na webu hoax.cz