Dobrodružství Andyho a Ernyho

Jednou jsme byli u tety a měli jsme s sebou i mé želvy. Jsou to bratři a jmenují se Andy a Erny. Byl jim jeden rok, když se to stalo. Teď jsou jim dva roky. A co že se vlastně stalo? Byli jsme na návštěvě u tety a její dcery Natky. Vypustili jsme želvy na trávu, já s Natkou jsme vlezly do bazénu, naše mamky odpočívaly, ale po chvíli jsme zjistily, že jsou želvy pryč! Všude jsme je hledaly, ale nic. Večer jsme odjely. Po dvou dnech se našla želva Andy a po týdnu druhá želva Erny. Obě nakonec vylezly…asi z hladu. Andy i Erny byli schovaní pod nízkými stromky, které měla teta na zahradě. Ohromně se mi ulevilo, když jsem měla obě želvy zase u sebe.     

 Adéla Kučerová, 4. B, ZŠ Masarova Brno
Úvodní foto: Pixabay