Plastická inteligence

– Pamatuješ si, jak nám ve škole říkali, že nemáme říkat „umělá hmota“, že je to špatný termín? Že na té hmotě není nic umělého, je přece vyrobena ze známých surovin, ale má určitou charakteristickou vlastnost, tedy plastičnost, a tudíž je správný termín „hmota plastická“. Ano, dnes už říkáme jen plasty, a ten dávný obdiv k nim a naděje v ně vkládaná, že nahradí všechny přírodní suroviny,  jako dřevo a kovy či sklo, už poněkud pohasly. Hm, nahradily je, ale kam pak s nimi?

– No, to si nějak nevybavuji, mně zase utkvělo, že nám říkali, abychom nepoužívali slovo formela, ale říkali plastelína, a to se mi vůbec nelíbilo. Mít formelu, to znamenalo něco formovat, tvořit, a to mě bavilo, i když jsem byla po tom tvoření trochu upatlaná. A snad právě proto se mi slovo plastelína nelíbilo, přišlo mi jako zvukomalebná připomínka oné nepříjemné upatlanosti.

K takovým vzpomínkám „na umělotiny“ jsme se dostali pod dojmem v poslední době často zmiňované umělé inteligence. Ale když je ona „AI“ také  tvořena ze známých ingrediencí, a oplývá schopností se různým způsobem přeformovávat, proměňovat či všelijak ohýbat podle naprogramovaných zadání a podnětů, nemělo by se raději používat pojmu plastická inteligence?

Nejde však jen o termín, ale opět i o množství  nadějí do té  AI vkládaných. Není to třeba trochu i tím, že té lidské přirozené inteligence ubývá? Důkazů by se našlo, to ať si každý doloží sám.  A že by nedostatek lidské inteligence, chytrosti nebo flexibility dokázal nahradit nějaký sofistikovaný prográmek? Jen aby to pak s tou plastickou inteligencí nedopadlo, jako s těmi plasty, a nezůstala jenom starost, jak se jí zbavit.

Tak tedy umělá nebo plastická? A nebylo by nejlepší, právě s ohledem na údajné široké, pružné a proměnlivé schopnosti AI hovořit o inteligenci amébní ? Slovo amébní  vychází z vlastnosti améb, česky měňavek, což jsou takové malé potvory, prvoci, kteří žijí ve vodě, v bahně, ale třeba i ve střevech. No a podobně jako inteligence, ať už opravdová nebo umělá, mohou být prospěšné, ale i nebezpečné. Některé mohou vyvolávat různé nemoci, jako třeba měňavka čili améba úplavičná, z té může jeden dostat pěkný průjem.

– Á, tak asi právě proto se raději o té umělé inteligenci nehovoří jako o amébní, či měňavkovité, že? A plastická? To zase může vyvolat dojem až nevyzpytatelné tvárnosti, což sice víc odpovídá pravdě, ale vzbuzuje více obav. Ale uvaž, opustíme-li přívlastky, zbude jen to podstatné, inteligence, a k jejím základním charakteristikám patří schopnost myslet. Ovšem jak známo, myslet bolí… 

Josef Duben