VIDEO: Zvířata vycítí blížící se pohromu. Jak to dělají?

Kdy nastane zemětřesení? A kde udeří? Lidé léta hledají způsoby, jak předpovědět příchod  živelných katastrof. 

Jako jeden z nejúčinnějších způsobů se prozatím jeví pozorování zvířat. Řada z nich totiž dokáže blížící se pohromu vycítit. Z místa, které má zaplavit tsunami nebo zpustošit výbuch sopky, se odsunou i několik dní předem.

Jak to dělají? A jak vůbec vzniká ničivá vlna tsunami?


Autor: Veronika Rodriguez
Úvodní foto: Pixabay
Vyšlo také na webu
Deníku

Doporučujeme: Šestý smysl zvířat: povodeň či zemětřesení vycítí i týdny dopředu