Co má kočka společného s Otokarem Březinou?

No, kočka je kočka a Otokar Březina byl básník. O obou se žáci učí ve škole, i když
v jiných předmětech, o kočce v přírodopise a o básníkovi v české literatuře. Co by ale
mohli mít společného?

Hodně, například oba to jsou obratlovci, savci, a ještě něco navíc. I když nějaké rozdíly by
se přece jen našly. Například Otokar Březina byl asi nedůvěřivější asi více samotář a jeho
depresivní symbolické básnické projevy by patrně kočku příliš nenadchly.

Co mě ale mohlo privést k takovým úvahám a porovnávání zdánlivě těžko porovnatelného?
Pozorování a chování naší kočky Sísy! Byl totiž slunečný den, tak hezký, že bylo
obtížno udržet se v místnosti. Za oknem co chvíli přelétali ptáci z větve na větev, zvonek,
sýkora, brhlík a červenka z větve na větev. A kočka s hlavou položenou na natažených
předních packách dřímá a dřímá. Ano, už to někdo řekl, že se přes den posiluje dřímotou na
náročný noční spánek. Nicméně přece už leckdo viděl kočku, jak se za dne prochází
zahradou, no ne?

Říkám tedy Síse, aby se šla podívat ven, jak je hezky, a že by se mohla povalovat na
sluníčku. Tentokrát se ale tváří, že ji ani nenapadne. Naléhám na ni. A odpovědí mi bylo
jen zívnutí a přimhouření očí. Jako kdyby mi odpověděla: „Dovedu si představit.“

Nu a to mi právě připomnělo zmíněného básníka. Někde jsem totiž četl vzpomínku na něj,
ve které je zmínka o tom, že se kdesi na Vysočině Otokar Březina procházel mezi lukami
s jedním obdivovatelem jeho poesie. Probírali básníkovy vize, smutky a představy, když tu
nad jejich hlavami zavrčel aeroplán, v těch dvacátých letech dvacátého století docela
atraktivní zvláštnost. Mistr se skloněnou hlavou kopal do kamínků na cestičce a dále
rozvíjel své úvahy, hlavu nepozvednuv. Návštěvníkovi to nedalo a upozornil ho: „Mistře,
aeroplán, to se na něj ani nepodíváte?“ A Otokar Březina k nebi nevzhlédl, a jen odtušil:
„Dovedu si představit.“

A kočka Sísa mi vlastně odpověděla stejně. Avšak v obou případech to bylo poučné.
Nemusíme přece všechno vidět. Nebo?

Josef Duben
povídka z knihy Věřím v kočku, a v život věčný
Celá kniha je ke stažení na webu Hoax