Kachna na vrbě? To je kachna, ne?

Novinářskou kachnu, čili seriózně se tvářící, ale ve skutečnosti nepravdivou zprávu lze dnes dokonce najít v některých časopisech jako zábavný text ve speciálně označené rubrice, aby nedocházelo k omylu a tyto texty nebyly brány ani náhodou vážně. Například „Divoká kachna“ nebo „Divoký kačer“. Historickou asi nejznámější „kachnou“ bylo vyprávění barona Prášila o tom, jak chytal divoké kachny na jakousi udičku, no a vykaděnou návnadu pak spolkla druhá kachna a po ní zase další a lovec si je pak všechny odnesl už pěkně navléknuté.

Foto: Josef Duben

Ale proč se vlastně neověřeným, popřípadě senzačním a vůbec zavádějícím informacím říká „kachna“? Prý proto, že se v novinách pod neověřené zprávy psávala zkratka N. T., tedy neověřeno, latinsky Non Testatur. A en té, čili ente je německy kachna. Ve francouzštině se pojem kachna, canard, také v tisku objevuje, ale v jiné souvislosti, canard je totiž „plátek“, odtud pak satirické noviny s názvem Canard enchainé (Spoutaná kachna), v nichž ale rozhodně nevycházejí samé kachny, ale spíše zajímavé články investigativních novinářů.

No nic, kachna sem, kachna tam, nakonec se dnes mnohem častěji používá termín hoax,  falešná zpráva, a většinou poplašná. 

Ale kachna na vrbě, to žádný hoax není. Když jde na vrbě spatřit tolik ptáků, tak proč by ne kachnu? Z vlastního pozorování mohu doložit kosa, střízlíka, různé sýkory, dokonce dvakrát ledňáčka, také strakapouda, i straku. A navíc i tu kachnu. V časném jaru si kachna hledá místo, kde založit hnízdo, a již byly popsány případy, kdy vyvedla mladé právě v duté vrbě. Tak pěkně dutou v dohledu nemám, a ty, které by připadaly v úvahu jsou každé jaro ořezané „na hlavy“. Na jednom břehu potoka řežu já, na druhém soused.

Teď jen zbývá doložit tvrzení o kachničce na vrbě… Nejdřív je třeba uvést, že pozorovat ptáky zase takový problém není, člověk musí být trpělivý, moc se nehýbat a bývá příhodné je pozorovat z úkrytu. S fotografováním však už laik problém mívá. Nemá včas namířeno, zaostřeno, a než přístroj vytáhne a nastaví, jsou ptáci fuč. Výhodou je samozřejmě zoom, ale i tak. Ptáci jsou plaší, obezřetní, a tak pohybliví! Kachna také, ale přece jen se ji podaří zachytit i méně hbitému fotografovi. Ale i na dálku je vidět, jak je i kachna opatrná.

S vrbou má leckdo spíš spojené rčení „malovat straky na vrbě“. Ale to přece znamená šálení a balamucení. A já tady přicházím s realitou! S kachnou sedící na vrbě! Viz foto.  A není to ani kachna, ani hoax, ani malování strak. Je to jen pravdivý obrázek kachny na vrbě.

Josef Duben