Kdo má rád jablíčka? Leda jen „běžek“

Možná, že kdysi za devaterými horami a devaterými řekami a vlastně i moři jednou žil byl jeden běžek. Vlastně dosud žije, ale české jméno „běžek“ není jeho pravé jméno, to mu jenom dal jakýsi chlapec, v němž by starší čtenář mohl vidět hošíka, s podobnými nápady, jimiž vynikal Kája Mařík. Ať tak či tak, onen kluk na Colloredo-Mannsfeldském panství to nejspíš řekl jen tak žertem. Jakýpak běžek, tohoto křečkovitého savce přivezl z Ameriky do Čech hrabě Jeroným v roce 1905, a říkal, že to je muskarat. správně česky ondatra.

A chlapec, mám za to, že se jmenoval Jenda, rád pozoroval tyto hbité živočichy, a sledoval, jak se jim v lesích okolo Dobříše líbí a daří. Ondatry se šířily podle vody, po proudu i proti proudu potoků, a zalíbilo se jim zrovna pod sadem Jendových rodičů. Jednoho dne na konci léta školák zamířil obhlédnout panenské renety, ty měl rád, a co nevidí? K plaňkovému plotu uhání nějaké zvíře! Takové přikrčené, připomínalo běžící kunu, tchoře, nebo spěchajícího ježka? A neslo v tlamičce červené jablíčko, právě tu panenskou renetu. Co to je, co to tu běží? „Běží tu běžek,“ zvolal.

Pod plotem zrovna kráčel pan řídící učitel Zahrádka, mířil na houby k Brdskému hřebeni. Otočil se a tázavě povytáhl obočí. Jenda ještě pln dojmů na něj křikl: „Nesl si jablíčko, běžel tu běžek.“ Pan řídící kroutil hlavou, bylo mu divné,  že by si jablíčko nesl ježek. Ano, je jasné, že se  přeslechl, on to však v tu chvíli netušil a hned dalšího dne dal tuto příhodu k dobru v hospodě při mariáši. Shodou okolností to zaslechla paní hostinská, a ta to další den pověděla malířce, kterou měla do podzima na bytě. A ta malířka měla právě zakázku na ilustrace do pár dětských knížek, no a tahle představa se jí zalíbila. Jenže malovat ježka s jablíčkem v zubech, to se jí nezdálo. Ale co mu ho napíchnout na bodliny? Výtvarně úžasná představa! A už byl na světě ježek s jablíčkem na zádech i blud o tom, že ježek jablíčka miluje.

Anebo to tak nebylo? Lepší vysvětlení tohoto „ježčího klišé“ mě nenapadá. Jen je asi třeba zdůraznit, že ondatra si na jablíčku pochutná, ale ježek opravdu ne. Je to hmyzožravec, který navíc nepohrdne různými bezobratlými, například slimáky či žížalami, ale troufne si na malé obratlovce. A  jablíčka si na zádech ježek opravdu nenosí!

Josef Duben