Nejen o polysémních koních

Kdo někdy byl na koňských dostizích, určitě si všiml jistého rozdílu mezi tam se vyskytujícími štíhlými a rychlými koňmi a těmi, kteří tahají vozy či kočáry. A ještě většího rozdílu mezi nimi a těmi, kteří stahují pokácené stromy v lese. Mají vůbec něco společného? Samozřejmě, jsou to příbuzní koňovití, lichokopytníci, a jsou všichni krásní.

Ale když se vyjádřím polysémně, čili trochu mnohoznačně, tak pojem či výraz kůň nemusí být takhle zoologicky prostý, či jednoduchý. Ovšem, co je vlastně ta polysémie? Jak praví encyklopedie, polysémie (z řeckého polys, mnohý – mnohoznačnost) označuje slova, která stejně zní a jejich významy mají nějakou genetickou souvislost.

A tak je podle mě pojem kůň typicky polysémní. Vždyť když se řekne kůň, může to znamenat jednak zoologické zařazení zvířete, ale také třeba tělocvičné náčiní, které přeskočit nadél vyžaduje od cvičence velkou hbitost. Když hráč šachu táhne koněm, myslí tím figurku koně. Pokud se o někom řekne, že je něčí kůň, tak se tím označuje protežovaný favorit. Když však zazní: „Ty jsi ale kůň!“, rozhodně nejde o lichotku. Jinak to je u zdrobnělého koně, tedy koníčka. A tady by se našlo příkladů… I by se dala zmínit kobylka, to jest kobylka na pastvě nebo kobylka luční, anebo kobyla na houslích…

Ovšem polysémní pojem není jen kůň, ale třeba také kočka. Kromě označení konkrétní kočky domácí může být též míněna jakákoli šelma kočkovitá, anebo speciální zdvihací zařízení na jeřábu. No a v trochu zastaralém slangu i atraktivní děvče. A co koza, ta kromě zoologického zařazení může znamenat i tělocvičné nářadí, které lze přeskočit o hodně snáze než koně, atd. I krysa sem patří, jednak jako hlodavec, jednak jako označení hodně málo sympatického člověka.

Výskyt polysémních slov v cizích jazycích může komplikovat učení, ale zase díky nim často dochází ke komickým nedorozuměním. Před časem všechny na letišti rozesmál jeden chlapeček otázkou: „Tati, a proč mají na tom letadle napsáno Moucha Emiráty?“ A nelze se jeho omylu divit, když ono anglické „fly“ znamená nejen mouchu, setrvačník či poklopec, ale v podobě slovesa má ještě mnohem více významů, než jen létat.

Aj, to jsem od toho koně odletěl hodně daleko, nejméně na tři délky.

Josef Duben