Pohádka o třech psech

Žili, byli a dost možná, že ještě žijí, třebas v paměti těch, kdo je o půlnoci spatřili na místech bývalého Židovského města, psi Alon, Baal a Cvi. Prý před dávnými lety dorazili nejdřív pod Říp a odtud k Vltavě, k Vyšehradu a prý je někdy možné zahlédnout i na Babě. A také prý v Hrdlořezích. Anebo je to jen sen?

Ale určitě doložitelné, že se dosud čas od času objevují v okolí Uměleckoprůmyslového muzea a čmuchají okolo členité zdi, která obklopuje starý židovský hřbitov. V jedné nepublikované a dosud nenalezené povídce Gustava Meyrinka, ze které posléze vzešel známý román Golem, lze nalézt zmínku o tajuplných třech psech, kteří doprovázeli onoho pověstmi opředeného služebníka Rabiho Löva při jeho nočních pochůzkách.

Přes den údajně dleli v psinci v dnešní Maiselově ulici v jednom dvorku a na vrátkách byl nápis Zehirut kelev (Pozor pes) a vycházeli se svým pánem jen za soumraku. Avšak poté, co se Golem odebral ke svému nedobrovolnému spánku neznámo kam, a někdo říká, že snad na půdu některé ze synagog na Starém městě, se psi dostali na svobodu. Jejich úklo hlídat Židovské město jim najednou nikdo nepřipomínal a po zboření bran ghetta se stali poněkud kosmopolitními. A lidé z Malé Strany a Pohořelce, kam stále častěji zaběhli, jim začali říkat Alík, Balík a Cvalík.

Tyto psy někdo může vnímat jako vhodnější heraldická zvířata, než je ten český lev se dvěma ocasy. Vždyť tito psi mají ocasy tři, a na rozdíl od lva jimi dovedou vrtět mnohem veseleji a nepřipadají si tak důležitě! Možná, že je zde jistá souvislost s antickým Cerberem, který měl tři hlavy… Ovšem ocas jen jeden. A také asi lépe reprezentují nynější etnikum v České kotlině, i když geneticky se zde najdou geny tolika národů! Alík, dobrosrdečný a úslužný, Balík, pohodlný a málo přemýšlivý a Cvalík, to je ten, který sice přemýšlet dovede, ale když to nemusí být, tak si raději hoví.

Proto jsou psi podobných vlastností tak oblíbeni, zejména zde, v Čechách. Avšak o nějaké změně českého znaku se z pochopitelných důvodů asi bude jen těžko uvažovat.

Josef Duben
povídka z knihy V půli cesty
Některé z knih spisovatele jsou ke stažení na webu Hoax