Zvířata na jatkách budou hlídat kamery. Ovšem jen některá, namítají spolky a ukazují další děsivé video

Videa z jatek doposud pořizovali jen aktivisté, a to výhradně tajně. Chtěli, aby se o dění v těchto provozech dozvěděla i široká veřejnost. Záběry posloužily i jako důkazní materiál pro úřady, jež mají zacházení se zvířaty kontrolovat. To už by teď ale nemělo být třeba. Vláda totiž odsouhlasila, že se do prostor jatek v celé zemi povinně nainstalují kamery. Provoz všech těchto „podniků“ budou mapovat od ledna roku 2026.

Záběry, které aktivisté z jatek přinášeli, byly totiž plné brutality. Pracovníci na nich často nebohá zvířata týrali.

Příklad: před dvěma lety zveřejnil spolek Zvířata nejíme děsivé video z prostor jatek v Hraběticích. Zaměstnanci v něm bili krávy tyčí a hrubě je ponižovali. Vzájemně si také radili, jak nejlépe šlápnout na hlavu seleti. Na nemohoucí prasata pak používali elektrický pohaněč – a to přesto, že byla zvířata evidentně zraněná a pohnout se nemohla. „Toto chování je příkrém rozporu se zásadami etického chování ke zvířatům,“ zhodnotil to tehdy mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Zaměstnanci podle něj jednoznačně porušili zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Podobné výjevy se ukazovaly i na záběrech z jiných českých jatek. Mimořádné kontroly veterinářů dokonce odhalily, že zásady dobrého zacházení se zvířaty nerespektuje až desetina českých jatek.


Doporučujeme: Viděli jsme tele s rozlomenou pánví i kuřata v popelnici, říkají tvůrci filmu Svědectví


Foto: Lukáš Vincour / spolek Zvířata nejíme

Vedení resortu zemědělství se proto rozhodlo zasáhnout. Do novely veterinárního zákona vepsalo novou povinnost, podle které se budou muset kamerami vybavit naprosto všechny provozy českých jatek. 

Důkaz pro případ kontroly

„Kamerové systémy přitom budou muset zaznamenávat všechny prostory, kde se vyskytují živá zvířata. Tedy i místa určená pro vykládku a přehánění zvířat,“ přiblížil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Záznamy pak budou muset uchovávat nejméně třicet dnů – pro případ, že by přišla na kontrolu Státní veterinární správa.

Nově vznikající „podniky“ budou muset kamery do svých prostor instalovat okamžitě, tedy jakmile normu posvětí i parlament a podepíše prezident. Stávající jatka na to dostanou dvouletou lhůtu. „Od ledna roku 2026 by ale měly být pod kontrolou naprosto všechny provozy,“ doplnil Vojtěch Bílý. Pokud tak neučiní, mohou jim úřady udělit pokutu až 200 tisíc korun.


Doporučujeme: Konec hrubého zacházení se zvířaty. Jatka v Hraběticích ukončila svůj provoz


Opatření se ale podle mluvčího nebude týkat úplně všech zvířat, zaznamenávat se bude jen usmrcování skotu a prasat. „Naopak prostory, kde se poráží drůbež, králíci nebo zajíci, kamery mít nemusejí. Už jsou totiž vybaveny moderními technologiemi nakládky, přepravy a vykládky, takže je vliv lidské manipulace s těmito zvířaty jen minimální,“ vysvětlil.

Jenomže aktivisté ze spolku Zvířata nejíme s touto výjimkou nesouhlasí. Na důkaz toho, že ani s drůbeží se vždy nezachází podle předepsaných norem, nyní zveřejnili nové video (viz níže). „Nezřídka se stává, že jsou zvířata podřezávána za plného vědomí,“ vysvětlují. Novela veterinárního zákona by proto podle nich měla zahrnovat i provozy pro porážku menších zvířat a nařídit sledování kamerami i tam. Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR a spolek Zvířata nejíme.

Text: Veronika Rodriguez
Úvodní foto: Unsplash
Video: spolek Zvířata nejíme